Oprawy przeciwwybuchowe do lakierni

Oznaczenie EX jest wyjątkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które wykorzystywane jest dla urządzeń oraz sposobów ochronnych czy ich fragmentów i części.

W kontaktu ze ważnymi rozbieżnościami w obrębie bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu podstawowych wartości w niektórych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na wiele przyjemniejszy oraz silniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która wykazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, jakie są oddane do pozycji w tych dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w zasięgu ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które przeznaczone są do kariery w dziedzinach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w dziale ochrony i bezpieczeństwa zatrudnionych na znaczeniach, na których może wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, powinny stanowić dosyć oznakowane oraz przejść szereg testów, które posiadają na planie wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska dostała w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady pracy i świadczenia tego pokroju urządzeń. Dużo na fakt Atex znajdziesz tutaj.